Plant een Boom
en Help de Aarde Ademen

  in support of UNEPs "One billion trees for Life" programme

Bomen bezitten de kostbare kwaliteit om koolstofdioxide (CO2) te absorberen. Vandaar dat het van fundamenteel belang is om de laatste grote groene gebieden van onze aarde te beschermen en nieuwe gebieden te creŽren.
De oorzaak van de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer ligt voor een groot deel in ons verbruik van fossiele brandstoffen, zoals petroleum.
De ziekten die onze aarde teisteren zijn het effect van een gemeenschap die geen respect heeft voor het milieu.
De voornaamste materialen, die worden gebruikt voor het produceren van energie zijn petroleum, kolen en methaan. Wanneer deze verbrand worden, produceren zij een veel te grote hoeveelheid koolstofdioxide voor onze aarde.
Door onze onverschilligheid hebben we zodoende bijgedragen aan de schade aan het ecosysteem en dus ook aan onze eigen levens.
We moeten hierop iets bedenken; iets doen om de situatie te herstellen: het is onze verantwoordelijkheid om voor datgene wat we achterlaten voor ons zelf en onze kinderen, in de toekomst zorg te dragen en te beschermen.

De Lama Gangchen World Peace Foundation (LGWPF) is een Niet- Gouvernementele Organisatie (NGO) verbonden aan de Verenigde Naties (VN). De Lama Gangchen International Global Peace Association (LGIGPA) en Lama Ganghen Kiurok Tsochun (LGKT-Help in Action) in Nederland zijn een onderdeel van de LGWPF; een vereniging ten dienste aan het algemeen welzijn. De stichting en vereniging hebben sinds jaren bijgedragen aan de bescherming van het milieu en het wereldwijde ecosysteem door middel van verschillende projecten.

Het project voor herbebossing heeft al twee groene gebieden met een totaal van 25.000 geplante bomen opgeleverd.
Wij zijn nu in de gelegenheid om deel te nemen aan de vorming van een groen ruimte zone van Gangchen in het district van Shigatse in Centraal Tibet, een woestijn regio op 4500m hoogte, die in het bijzonder bomen en water nodig heeft. Het project creŽert de mogelijkheid om een groen gebied te vormen, waarvoor 10.000-20.000 bomen nodig zijn.
(afhankelijk hoeveel geld wordt ingezameld). Een aantal bomen wordt geplant langs de nieuw geasfalteerde weg, die naar het Gangchen klooster loopt (zie foto boven).

 

íPlant een Boom en Help de Aarde Ademení

 

U kunt een boom planten voor 10,- E. Dit geld dekt de kosten van de aanschaf van een boom en de verzorging ervan.

Aan elke boom kan een intentie (naar keuze) worden verbonden.
 

  • Voor het vervullen van een wens

  • Voor de geboorte van een kind of bijv. een dier

  • Voor een overledene

  • Voor de genezing en of healing van een ziek persoon

  • Voor onze ouders, een geliefde, familie of vriend (en)

  • Voor elke andere gelegenheid bijv. ter compensatie van een gemaakte vliegreis, als geschenk voor een verjaardag, huwelijk, behaald examen.

 

U kunt de bijdrage overmaken naar:

LGIGPF HELP IN ACTION
Bankrek.nr.: NL21TRIO 0391 0635 02 BIC: TRIONL2U (vanuit het buitenland)
Vermelden: Bomen Project ťn de intentie


LGIGPF is door de Nederlandse fiscus aangewezen als een artikel 24 vereniging;
Donaties mogen in mindering gebracht worden bij de aangifte inkomstenbelasting.
LGKT- Help in Action
Van Nispensingel 81, 8016 MT - Zwolle, Nederland
hia@lgigpf.nl
KvK Venlo Registratie nummer: V 4016670


www.helpinaction.net